Транзитите на Уран – куражът на Героя

Транзитите на Уран – куражът на Героя уран
Защо се страхувам от промяната? Защо правя напук на всички? Защо съм толкова тревожен? Защо не виждам къде да направя крачка напред? Уран по транзити често не ни предоставя време за реакция и така провокира нашата изобретателност и ни кара да си зададем точно тези…

Continue Reading

Транссатурновите планети и срещата със съдбата

Транссатурновите планети и срещата със съдбата уран
Колко често имаме усещането за предопределеност при срещата с някого, при някаква случка или разговор? Умът ни получава спонтанни прозрения, интуицията ни подсказва по кой път да поемем и дали стъпките ни са в правилна посока. Сънищата ни изпращат щедра символика, която ние инстинктивно успяваме…

Continue Reading