Толерантност към знаците – част II – Телец

Започнахме една тема, с която разкриваме защо хората, с които си имаме работа всеки ден, се държат именно така. Така инертно или прекалено прибързано, така изменчиви са в мнението си или пък се държат за него и го защитават, дори със сетни сили. Какви са…

Continue Reading