Транзитите на Плутон – да извършиш немислимото

Защо чувствам безсилие? Защо съм неконтролируемо влюбен? Как попаднах в тази каша? Защо се разпадам на парчета? Защо тъгувам и не виждам смисъл? Къде се намирам, за Бога? Трансформиращата сила на Плутон се усеща като силно предизвикателство пред нашето Его и карайки ни да си…

Continue Reading

Транзитите на Нептун – копнеж или илюзия

Защо копнея толкова силно за него/нея? Защо нямам почва под краката си? Защо се чувствам разочарован? Защо искам да се скрия? За това ли мечтаех толкова дълго? Нептун има странното свойство да размива границите на всичко, до което се докосне. Провокирайки ни да си зададем…

Continue Reading

Транзитите на Уран – куражът на Героя

Защо се страхувам от промяната? Защо правя напук на всички? Защо съм толкова тревожен? Защо не виждам къде да направя крачка напред? Уран по транзити често не ни предоставя време за реакция и така провокира нашата изобретателност и ни кара да си зададем точно тези…

Continue Reading

Транзитите на Сатурн – в търсене на смисъла

Защо го наричат "съдба"? Защо се чувствам депресиран? Защо губя смисъл от живота? Къде греша? Защо се чувствам отхвърлен/самотен/изолиран? Когато преживяваме Сатурнови транзити, често си задаваме именно тези въпроси. Сатурн ни подтиква да преосмислим действията си и отговорността, която поемаме за последствията. Неговите транзити са…

Continue Reading

Психологическа астрология за начинаещи – кратък курс

В школата за начинаещи ще поставим основите на астрологичното познание, а през месец октомври ще продължим с разширен курс по психологическа астрология. Курсът ще се провежда всеки вторник през месеците юли и август. На този цикъл от лекции ще се запознаете с базовите понятия и…

Continue Reading

Психологическа астрология за напреднали

На този кратък курс ще се запознаете с психологическата интерпретация на различни астрологични теми. Ще се задълбочим в анализа на наталната карта през призмата на психологията. Ще практикуваме заедно интерпретацията на натални карти, ще засегнем малка част от медицинската астрология, както и междуличностните взаимоотношения. Ще…

Continue Reading

Транссатурновите планети и срещата със съдбата

Колко често имаме усещането за предопределеност при срещата с някого, при някаква случка или разговор? Умът ни получава спонтанни прозрения, интуицията ни подсказва по кой път да поемем и дали стъпките ни са в правилна посока. Сънищата ни изпращат щедра символика, която ние инстинктивно успяваме…

Continue Reading

Интимните връзки в хороскопа – II част + практика

След интересния семинар на 5 май обявяваме продължение на темата за интимните взаимоотношения в хороскопа и тяхното послание. Втората част ще се проведе на 12 май от 11 ч. в Астростудио. На нея ще се концентрираме върху опозициите на Луната и Венера в наталната карта…

Continue Reading

Посланието на интимните връзки в хороскопа

ЦПА Астростудио ви кани на първия си семинар, посветен на интимните взаимоотношения, погледнати през призмата на психологическата астрология. Защо привличаме определен тип партньори? Как се въвличаме в различни типове отношения? Защо усещането ни във връзката с един партньор е едно, а с друг – съвсем…

Continue Reading

Сатурн – през самотата към зрелостта

На 21 април ЦПА Астростудио организира втори семинар, посветен на Владетелят на времето – Сатурн. На първия (на 14 април) ще ви запознаем с митологията и астрологичното значение на планетата, нейното положение в стихиите и цензуриращата ѝ роля в психичната структура. На втория семинар предстои…

Continue Reading