Транзитите на Нептун – копнеж или илюзия

Транзитите на Нептун – копнеж или илюзия нептун
Защо копнея толкова силно за него/нея? Защо нямам почва под краката си? Защо се чувствам разочарован? Защо искам да се скрия? За това ли мечтаех толкова дълго? Нептун има странното свойство да размива границите на всичко, до което се докосне. Провокирайки ни да си зададем…

Continue Reading

Транссатурновите планети и срещата със съдбата

Транссатурновите планети и срещата със съдбата нептун
Колко често имаме усещането за предопределеност при срещата с някого, при някаква случка или разговор? Умът ни получава спонтанни прозрения, интуицията ни подсказва по кой път да поемем и дали стъпките ни са в правилна посока. Сънищата ни изпращат щедра символика, която ние инстинктивно успяваме…

Continue Reading