От какво имам нужда? ЛУНАТА

От какво имам нужда?

От какво имате нужда? Колко от нас си задават този въпрос? Колко често? Имаме ли отговор на него? Може би сме твърде улисани в старания да обгрижим някого или в […]