Астрология на професиите и бизнеса

Астрология на професиите и бизнеса

Астростудио представя едно многопластово обучение по астрология на професиите и бизнеса - курс, който включва всеки възможен аспект от професионалния живот, преведен на астрологичен език. В това обучение са събрани материали от знания и опит в различни направления на астрологията, както и проведени от нас изследвания и наблюдения, статистики, тестове за кариерна ориентация, изследвания на хороскопи на различни бизнеси и много други практични теми.

Какво включва програмата на курса по астрология на професиите и бизнеса

Класически астрологични фактори за професионалните направления / професиите

Статистически изследвания за избора на професия според наталната карта

Психологически мотиви за избор на професионален път и роля

Астрологично консултиране за професионална ориентация с включени техники от кариерното консултиране

Взаимоотношения в професионалния свят – синастрия и композит на бизнес партньорствата и колегиалните отношения

Прогностични фактори за професионални промени

Елективна астрология за бизнеса (избор на подходящ момент за стартиране на бизнес, стъпка в развитието на компанията и т.н.)

Анализ на хороскопа на компанията – силни и слаби страни, служители и мениджмънт, клиенти, рекламни стратегии и др.

Прогностични фактори в хороскопа на компанията – периоди на възход и криза

Лектор

Астрология на професиите и бизнеса

Дани Иванова

лектор

Лектор и автор на обучението

Свържете се с нас, ако имате въпроси

    Facebook Comments