Новолуние в Близнаци - къде са слънчевите ми очила? близнаци

Новолуние в Близнаци на 3/6/2019 в 13:02 часа

“- Скъпи мой, подай ми слънчевите очила, моля те! – помоли Сърцето.

– Къде видя слънце, излива се дъжд, като из ведро? Изглежда слънцето е в дълъг отпуск. О! Или си е намерило работа на друга планета? – Умът излезе от сладката си дрямка.

– Да, скъпи, виждам, но вали от другата страна на прозореца. – отговори Сърцето и погледна похотливо Умът.

– Хм, не бях се замислил, но е факт. – неохотно каза Умът. После последва дълга и разточителна прозявка.

– Къде са слънчевите ми очила? – наруши отегчителната тишина Сърцето.

– За бога! Да не си загубил разсъдъка си? – измънка Умът.

– От момента, в който си в дрямка! – възторжено изрече Сърцето – освен това вали навън, тук е топло и слънчево, не виждаш ли?

– Не виждам никакво слънце, мрачно е като в бърлога на вещица! – смотолеви Умът. Дрямката се опитваше да го надвие.

– Именно, подай ми очилата и продължавай да си почиваш със затворени очи – закачливо подхвърли Сърцето. Умът подаде слънчевите очила на Сърцето и се намести по-удобно в скута на дрямката. Затвори очи и се отнесе някъде в мислите си.

Сърцето се усмихна на слънцето, което колебливо се показа иззад вратата. Двамата се погледнаха и с поглед се разбраха. Предстоеше им приключение. Сърцето погледна крадешком към Ума, сложи очилата и последва Слънцето в новото приключение.”

Има нещо вълшебно в това приключение

Новолунието в Близнаци ще ни подари книга, но с празни страници. Автори ще бъдем ние. Може да оставим листовете празни или да започнем да пишем историята, за която винаги сме искали. От една страна въздъхваме с облекчение, от друга ни изпълва тревожността за бъдещето. Дали ще имаме сили, воля и кураж да продължим? Ами, ако сме взели грешно решение, защото сме се подали на спонтанен каприз? Но, времето на мисленето и анализирането изтече, а с провокациите на новолунието в Близнаци едва ли ще ни свърти на едно място.

Представете си, че сте на кръстопът и преценявате в коя посока да потеглите

„- Ох, как да тръгна едновременно във всяка посока – изхлипа Сърцето – като знам, че всяка е ново предизвикателство.“

Е, не можем да се разкъсаме, но която и посока да изберем ще ни отведе до пресечната точка с втората и третата. Един проблем – едно решение. Но ако сменим фокусът и погледнем на него от различен ъгъл, изненадващо ще намерим и второ и трето решение. Лесно е на думи, трудността се крие в нежеланието ни да отстъпим, да сменим нагласата или да признаем, че всяко друго решение не ни е изгодно.

Именно новолунието в Близнаци ни помага да експериментираме и да гледаме на проблемите като през калейдоскоп. Да се опитаме да изненадаме живота, вместо той нас. Съвсем спонтанно. Ако го изпреварим ще имаме малка преднина в надпреварата. Така ставаме активни. Ами ако животът ни изпревари? Вместо да се чувстваме победени или обречени, ще е по-добре да впрегнем цялата си креативност, за да се справим. Тогава ставаме изобретателни.

Ако затворим очи и се оставим на въображението, ще почувстваме любопитство и стремеж да изследваме светът във всички негови проявления. Всяка възможност за предизвикателство или промяна ще ни действат стимулиращо, ще ни изпълват с енергия и ентусиазъм. Сега повече от всякога може да изпитаме желанието да изоставим сигурността и комфорта на статуквото и безразсъдно да се впуснем в една изследователска експедиция. Едва ли в този момент някой може да ни спре.

Но тази експедиция не е каприз, а опит да се разгърнем

Всяко късче преживяване, информация или запознанство ще са липсващите парченца от пъзела. Ако се огледаме ще намерим отговорите на въпроси, които отдавна ни тревожат. Може би ще се свържем отново с приятел или близък, защото имаме какво да им кажем, а вероятно и те също. Когато надхвърлим някои съпротиви или страхове, отваряме пред себе си възможности от много решения и начини за действия.

Новолунието в този знак е част от едно всеобхватно пътуване през живота

В Овен се подготвяме за началото, в Телец проверяваме ресурсите си, за да изградим нещо солидно. В Близнаци проверяваме умението си да бъдем гъвкави и способни да се свържем с другите. Ако не можем качествено да общуваме, рискуваме да останем изолирани и неразбрани от околните.

Новолунието в Близнаци ще ни помогне да разпознаем онези модели на общуване и комуникация, които значително ще подобрят контакта ни както с близки и любими хора, така и с останалия свят. Много лесно можем да попаднем в хватката на установени клишета, повтаряни докато се превърнат в канон. Ако искаш или мислиш различно те анатемосват. Защото колективът не обича инакомислещите. Не е конспирация или таен план. Самият колектив се превръща в диктатор. А всеки диктатор държи останалите в подчинение чрез страх.

Именно страхът, че ако мислим и реагираме различно ни блокира

Много е лесно да правим обобщения без изобщо да се опитаме да вникнем в съдържанието им. Просто сме го приели, защото това е така, откакто свят светува. Например, че жената е слабия, а мъжът силния пол, че белият човек е далеч по-успешен от черния, че ислямът е агресивен, а християнството смирено. Вегетарианството е здравословно, а месото – убиец за мозъчните ни клетки. Приемаме го, но в същото време това се превръща в мироглед, в житейска философия и в лична съдба.

Звучи ли ви заплашително и ограничаващо?

Докато сляпо вярваме, че ислямът е агресор, няма как да очакваме нещо различно, освен насилие. Винаги ще виждаме онзи аспект от религията или по-скоро хората, вярващи в него, като атентатори. Така рискуваме да не опознаем хуманната и смирена страна на тази философия. Ще очакваме от мъжа винаги да е силен, без да отчитаме, че той е също толкова крехък, колкото и една жена.

Всяко едно догматизиране може да ни кара да се чувстваме уверени,  благочестиви и свободни, защото сме от тази или от другата страна. Но тази нагласа е толкова неограничена и либерална, колкото и свободата, която имаш, приклещен в менгеме. Лишаваме се от възможността да надникнем от другата страна, защото клишето ни учи, че там е дяволът, който ще ни прати в дълбините на „ада“.

Само онзи, който има куража да мисли, да експериментира и да проверява ще разбере какво наистина се крие от другата страна. Така той става автор и пише собствената си история в празната книга, вместо да копира и повтаря чужди преживявания и истории. И ако другите виждат само дъжда, творецът търси слънчевите си очила, защото знае какво се крие отвъд хоризонта.

Това е! Отивам да намеря слънчевите си очила и ви оставям, защото ме очаква приключение.

Съгласие да събираме  вашите данни.

Facebook Comments
Sending
User Review
5 (2 votes)

Leave a Reply